Klachtenregelingen

Klachtenprocedure Moventis GGZ

We hopen dat we de zorg naar uw tevredenheid hebben kunnen bieden. Bent u ergens ontevreden over of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Het staat u te allen tijde vrij om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor het klachtenformulier van Moventis GGZ invullen en bij ons indienen. Er zal dan een gesprek worden gepland met de (regie)behandelaar en de zorgmanager om de klacht te bespreken en mogelijk tot een passende oplossing te komen.
Ga naar het klachtenformulier van Moventis GGZ>
Ga naar de klachtenprocedure van Moventis GGZ>


Klachtenportaal Zorg

Indien het niet lukt om onderling tot een passende oplossing te komen, kunt u uw klacht voorleggen aan Klachten­portaal Zorg:

Wenst u onafhankelijke ondersteuning bij de afhan­deling van een klacht? Dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar Moventis GGZ bij is aangesloten om onvrede en klachten over de geboden zorg te helpen oplossen.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachten­procedure voor u geldt? Ook daar kan Klachten­portaal Zorg u mee helpen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachten­portaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er infor­matie ontbreekt of ondui­delijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachten­procedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachten­portaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Ga naar de algemene voorwaarden van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar de spelregels van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het geschillenreglement van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het klachtenreglement jeugdwet van Klachtenportaal Zorg>
Ga naar het privacyreglement van Klachtenportaal Zorg>