Missie & Visie

Onze Missie

Wij zijn een jong, dynamisch team met gedreven en deskundige collega’s welke voorzien in een niche aanbod. We leveren maatwerk en bieden kwalitatief goede, multi­disciplinaire en specia­listische zorg. Wij bieden hulp aan ouders in verwachting en (jonge) gezinnen. Onze zorgverlening is laag­drempelig, innovatief en vraag­gericht. Wij wandelen een stukje mee op het levenspad van het kind, waarbij we oog hebben voor de vragen van het kind, maar ook alle mooie dingen zien en daarin kansen aangrijpen. Met als doel dat het gezin de wandeling zo fijn en zelfstandig mogelijk kan voortzetten. Wij geloven in samen­werking en verbinding met gezinnen en met keten­partners. Hierbij zien wij het gezin als expert en werken we samen aan ont­wikkelings­doelen. Onze ambitie is om kwali­tatief de beste zorg te leveren. Dit aanbod voeren wij uit als platte orga­nisatie met aandacht voor deskundig­heids­bevordering en team­ontwikkeling.

Onze Visie

De omgeving van Moventis GGZ betreft een ontwikkelend en snel bewegend zorglandschap. Hierin staat Moventis GGZ naast ketenpartners. Wij willen hierin een doorlopende zorglijn bereiken, die buiten de grens van de eigen organisatie op maat kan worden ingericht. Het doel is om gezinnen exact de zorg te bieden die zij nodig hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een adequaat functionerend gezin. Hierbij is oog voor ieder individueel gezinslid met aandacht voor mogelijke psychopathologie. Met behoud van onze eigenheid en eigen deskundigheid zetten wij onze professionals samen met ketenpartners in gezinnen in. We blijven doen waar wij goed in zijn en behouden hierbij onze eigen identiteit. We delen onze visie op zorg met anderen door te innoveren en nog meer samenwerking aan te gaan. Dit doen we mede door onze kennis te delen in de vorm van scholingen aan andere organisaties en professionals.